Nieuwe naam en locatie voor Nightcare (01-09-2015)

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg verhuist naar Spoedplein.

De Centrale Huisartsenpost Nightcare verhuist op 9 september 2015 en heet vanaf dat moment Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. De nieuwe locatie is gevestigd op het Spoedplein in de nieuwbouw van het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Op dit Spoedplein is alle acute zorg ondergebracht. De patiënt komt hier als eerste bij de huisartsenpost terecht.Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg werkt op het Spoedplein nauw samen met de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit betekent dat buiten kantoortijden voortaan alle patiënten die met spoed medische hulp nodig hebben - uitgezonderd ambulancepatiënten - eerst langs de balie van de huisartsenpost komen. Een speciaal opgeleide triagiste van de huisartsenpost bepaalt daar - onder supervisie van een huisarts - waar patiënten het best geholpen kunnen worden: op de huisartsenpost of op de SEH. Beide spoeddiensten zijn slechts enkele stappen van
de gezamenlijke balie verwijderd. Zo krijgen patiënten direct de juiste zorg op de juiste plek.

Voordeel patiënt
De huisartsenpost en de SEH hebben het Spoedplein samen ingericht. „We zijn heel tevreden met het resultaat en voor patiënten is dit echt een verbetering,” zegt Roger Eurelings, locatiemanager van de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. „Voorheen kwam het regelmatig voor dat een patiënt zich op de verkeerde plek bevond. Nu weet je als patiënt zeker dat je goed zit.” Een ander voordeel is dat de huisartsenpost nu van een aantal extra faciliteiten van het Zuyderland Medisch Centrum gebruik kan maken, zoals diagnostiek aan de hand van röntgenfoto’s.

Goede afspraken
De intensieve samenwerking tussen huisartsenpost en SEH vloeit ook voort uit de wens om de zorg betaalbaar te houden. Mensen die onnodig gebruikmaken van ziekenhuiszorg, zijn beter op hun plek bij een huisartsenpost. Ziekenhuiszorg is duurder en valt onder het eigen risico. Huisartsenzorg is minder duur en wordt volledig vergoed door verzekeraars. Daarom wordt bij de balie direct gekeken of een behandeling door een SEH-arts nodig is of dat een huisarts beter kan helpen. Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg en de SEH van het Zuyderland Medisch
Centrum hebben goede afspraken gemaakt over de opvang- en doorverwijzing van patiënten.

Verpleegkundig specialisten
De verwachting is dat het aantal mensen dat op de huisartsenpost geholpen wordt, zal toenemen. Met name in het weekeinde. Vandaar dat er drie verpleegkundig specialisten zijn aangenomen die de bezetting van de huisartsenpost op zaterdag en zondag versterken. „Zij kunnen bij laag complexe klachten, zoals problemen aan de luchtwegen, dezelfde zorg verlenen als huisartsen,” aldus Eurelings.

Verhuizing
Patiënten zullen van de verhuizing van de huisartsenpost weinig overlast ervaren. Tot woensdag 9 september 8:00 uur ’s ochtends is de huisartsenpost nog gewoon open in de Plataan bij Sevagram. Om 17.00 uur ’s avonds gaan de deuren op de nieuwe locatie open. De huisartsenpost werkt op afspraak. Daarom is het belangrijk dat mensen altijd eerst bellen: 045-5778844. Op die wijze kunnen we patiënten het beste helpen.