Kinderen met koorts aanzienlijk deel van workload huisartsenpost (15-06-2015)

Ruim een vijfde van de contacten met de huisartsenpost betreft kinderen. In bijna een derde van de gevallen bellen de ouders onder andere vanwege koorts. Het merendeel van deze kinderen wordt gezien door een huisarts. 1 op de 4 kinderen gaat vervolgens met antibiotica naar huis.

Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit de observationele studie die Eefje de Bont en collega’s (CAPHRI, Universiteit Maastricht) verrichtten op de huisartsenpost in Heerlen. Met een verzorgingsgebied met 270.000 inwoners en 132 aangesloten huisartsen is dit een van de grotere posten in het land (BMJ Open. 2015; online 29 mei) .

De Bont en collega’s noteerden bij alle ruim 17.000 contacten over kinderen onder de 12 jaar of er sprake was van koorts – volgens ouders of objectief gemeten door de huisarts. Dat bleek bij ruim 5000 kinderen het geval, 70% van hen werd gezien op de post. Verreweg de meeste kinderen waren jonger dan 5 jaar. Ruim de helft kon na geruststelling naar huis, een kwart kreeg antibiotica, 8% werd verwezen naar de kinderarts. Dat verwijspercentage verschilde sterk per leeftijdsgroep: van 6% in de leeftijdsgroep van 5-12 jaar tot 66,7% van de zuigelingen tot een maand. Overigens werd bij een derde van de consulten de temperatuur niet in het dossier genoteerd.

De onderzoekers denken dat er nog ruimte is voor een vermindering van het aantal consulten en in het aantal antibioticavoorschriften. Ze erkennen wel dat het lastig kan zijn om, zeker in een dienstsituatie, het onderscheid te maken tussen een onschuldige zelflimiterende koortsepisode en een ernstige infectie. Daarvoor zouden betere instrumenten moeten worden ontwikkeld.

Bron: www.ntvg.nl