Nieuw spoedplein krijgt vorm (31-12-2014)

In de tweede helft van 2015 opent in Atrium Heerlen een groot, splinternieuw Spoedplein. En of u nou naar de huisartsenpost Nightcare wil, de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoekt of per ambulance naar het ziekenhuis komt: vanaf dan is er één, duidelijke ingang voor al deze acute zorg. Artsen en medewerkers van de SEH en de Acute Opname Afdeling (AOA) én de huisartsen van de Nightcare blikken alvast vooruit.(vlnr: Roger Eurelings, Daniëlle Bussmann en André Herveille).

Het Spoedplein is gesitueerd in het souterrain van de nieuwbouw bij Atrium Heerlen. Naast een grotere Spoedeisende Hulp en een nieuwe Acute Opname
Afdeling, zal ook de Huisartsenpost (nu nog gelegen in Sevagram) gevestigd worden in het souterrain van gebouw Q. De vernieuwde Eerste Hart Hulp (EHH) en het nieuwe concept Acute Geriatrie, maken het Spoedplein helemaal compleet. Er is goed nagedacht over hoe al deze zorg verenigd kan worden. Daniëlle Bussmann (SEH-arts in Atrium Heerlen): “We hebben één belangrijk uitgangspunt: de juiste patiënt op de juiste plek brengen. Alles is er op gericht om de beste zorg te leveren.”


Eén ingang
Het principe blijft hetzelfde: u dient ook in de nieuwe situatie ’s avonds, ’s nachts en in het weekend te bellen naar de Huisartsenpost, wanneer u dringend behoefte heeft aan een huisarts. Zo wordt u het beste geholpen. Wanneer u met een ambulance Atrium MC binnenkomt, gaat u ook straks rechtstreeks naar de SEH. Wat gaat er dan veranderen? In gebouw Q grenst de ambulancehal aan de SEH, zonder overbrugging van vele meters. Als u buiten kantooruren op eigen initiatief komt, is het nu nog zo dat u twee kanten op kunt: òf naar de Huisartsenpost (Sevagram), òf naar de Spoedeisende Hulp van Atrium Heerlen. Dat is straks verleden tijd.


In de nieuwbouw komt er één balie. Hier vindt uw eerste contact plaats voor zowel de SEH als de Huisartsenpost. Een SEH-verpleegkundige bepaalt onder supervisie van de huisarts waar u met uw klacht het beste geholpen kunt worden. Huisartsen werken in Atrium Heerlen Huisarten Zuid Oost-Limburg (HOZL) en Atrium MC hebben het souterrain van gebouw Q echt samen kunnen inrichten. Ze zaten letterlijk met de architect van het gebouw aan tafel. Roger Eurelings, locatiemanager van de Huisartsenpost Nightcare, zegt erg blij te zijn met de samenwerking met het ziekenhuis: “We hebben samen zeer goede afspraken kunnen maken, zodat de patiënt optimaal kan worden geholpen.”


Ruimer, lichter en rustiger
De gezamenlijke ingang is zeker niet het enige verbeter- punt voor iedereen die acute zorg nodig heeft. André Herveille, afdelingshoofd van de huidige AOA, SEH en EHH in Atrium MC: “De nieuwe AOA vormt ook een grote vooruitgang. Meer privacy, rust en licht. De AOA beschikt in de nieuwe opzet onder andere over tweepersoonskamers, die ruim van opzet zijn.” De Eerste Hart Hulp ligt nu nog ‘verscholen’ tussen de AOA en SEH in. Straks krijgt deze afdeling een betere verbinding met de SEH. En de Acute Geriatrie is iets compleet nieuws, waar Atrium Heerlen al vanaf maart mee gaat proefdraaien.


Zowel Atrium MC als de huisartsen kijken erg uit naar de verhuizing medio 2015. “De contouren van het Spoedplein worden al heel duidelijk. De patiënt zal de verbetering ook echt gaan merken. Reken maar!”

(Bron: ZieZo Zorgmagazine, Atrium Medisch Centrum Parkstad)