Vacature 3 Verpleegkundig Specialisten (09-01-2015)


De Centrale Huisartsenpost Nightcare wil een organisatie zijn die voor haar patiënten op het gewenste moment met de juiste mensen en middelen, de taken die van haar gevraagd worden, doeltreffend en doelmatig uitvoert. Door een continue verbetering en door permanente ontwikkeling van de medewerkers en de processen wil de huisartsenpost de hulpverlenerrelatie met patiënten optimaliseren. Een van de middelen daartoe is het opnemen van Verpleegkundig Specialisten in ons team. 

Daartoe zoekt Centrale Huisartsenpost Nightcare:  

3 Verpleegkundig Specialisten (m/v)
0,2 fte (± 7 uren per week)

Deze functionarissen worden in eerste instantie voor een pilotperiode van 1,5 jaar benoemd. De mogelijkheid bestaat tot continuïteit van deze functie na een positieve evaluatie.
 
Functie-informatie:
Als Verpleegkundig Specialist bij de CHP Nightcare diagnosticeer en behandelt u alledaagse klachten zoals infecties van de luchtwegen, oorpijn, urineweginfecties, huidaandoeningen, klachten van het bewegingsapparaat en kleine trauma’s. De Verpleegkundig Specialist / Physician Assistant werkt bij de CHP Nightcare samen met een team van huisartsen, triagisten en visiteassistenten.
Het betreft een nieuwe functie die in de praktijk door de kandidaten verder ontwikkeld dient te worden. Daarnaast heb je taken op het terrein van huisartsenpost-organisatie en management.

Profiel:
Je bent een HBO opgeleide en BIG-geregistreerd verpleegkundige die de Masteropleiding  Advanced Nursing Practice (MANP met bijvoorkeur de uitstroomvariant Huisartsenzorg of Chronische Zorg) heeft gevolgd. Sociale vaardigheden als tact, overtuigingskracht, het bruggen slaan tussen tegengestelde belangen, conflicthantering en het kunnen omgaan met weerstanden zijn vereist bij het behandelen van patiënten, het coördineren van de behandeling en zorgverlening en bij het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsrelaties.

Wij bieden:
Een interessante en uitdagende functie in een ambitieuze omgeving en honorering conform de CAO Huisartsenzorg.

Informatie:
Functie-inhoudelijke informatie kan verkregen worden bij de heer R. Eurelings, manager CHP Nightcare, telefoonnummer: 045-747 00 45.

Sollicitatie:
Uw belangstelling voor deze vacature kunt u kenbaar maken door (bij voorkeur per email) vóór 26 januari a.s. een sollicitatiebrief met cv te sturen of mailen naar:

HuisartsenOZL BV
T.a.v. mevrouw I.J.L.M. Grooten-Mertens, Adviseur P&O
Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ te Heerlen
m.vdleemput@hozl.nl

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 3 februari a.s. tussen 10:00 en 15:00 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.