Intensievere samenwerking ouderengeneeskunde (22-10-2014)

De huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in oostelijk Zuid-Limburg (OZL) gaan intensiever met elkaar samenwerken. Doel van deze regionale samenwerking is optimaliseren van de zorgketen voor ouderen, het voorkomen van crisissituaties en kwetsbare ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen.

Lees verder