Handen ineen bij ouderengeneeskunde (19-09-2014)

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) werken sinds kort intensiever met elkaar samen. Om deze samenwerking vast te leggen, hebben betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Doel
De regionale samenwerking tussen Huisartsen en OZL en Medische Staf Huisartsen, Cicero, MeanderGroep en Sevagram, heeft als doel/het optimaliseren van de zorgketens voor ouderen en het voorkomen van crisissituaties en kwetsbare ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen.

Eén centraal nummer
Bij een acuut zorgprobleem kreeg een huisarts in Oostelijk Zuid-Limburg in het verleden te maken met drie (thuis)zorgorganisaties (Meander, Sevagram en Cicero) die allemaal op hun eigen manier werkten. Nu zijn er gezamenlijke afspraken, zoals een centraal telefoonnummer waar de huisarts met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde kan overleggen. 

Afspraken
Er zijn ook afspraken gemaakt over hoe de huisartsen een specialist ouderengeneeskunde in de arm kunnen nemen voor advies over kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Dit geldt voor cliënten in de thuissituatie of in het verzorgingshuis, van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is. 

Vergrijzing
Door de toenemende vergrijzing en het overheidsbeleid moeten mensen langer thuis blijven wonen. Omdat de problematiek steeds complexer wordt, is het voor de huisarts prettig een beroep te kunnen doen op een specialist ouderengeneeskunde. De kwetsbare groep ouderen bestaat vooral uit dementerenden met zorgproblemen, die niet in staat zijn hun eigen huishoudelijke taken te doen. De meeste ouderen functioneren prima in een thuissituatie, maar er zijn er ook met complexe problemen. Sommigen zijn verward, alleenstaand en kampen soms met depressieve klachten.

(Bron: L1)