Wijziging vergoedingen voetzorg (24-07-2014)

Afgelopen week heeft zorgverzekeraar VGZ, de wijziging doorgevoerd dat VGZ verzekerden (incl. de bijbehorende labels als IZA, IZZ etc.) toch de voetzorg door een pedicure vergoed krijgen op het moment dat zij gebruik maken van een zorgverlener buiten de keten. Hierbij wordt wel aanspraak gemaakt op de eigen bijdrage van de patiënt.

Concreet betekent dit dat VGZ verzekerden, evenals CZ patiënten, gebruik kunnen maken van pedicures binnen en buiten de keten (mits voldaan aan de criteria om in aanmerking te komen voor voetzorg) en dat deze door de verzekering vergoed worden. Bij pedicures binnen de keten komt het niet voor de eigen bijdrage, bij pedicures buiten de keten zal de patiënt wel een eigen bijdrage moeten betalen.

Voor andere verzekeraars kunnen wij niet garanderen dat voetzorg buiten de keten vergoed wordt. Overleg bij voorkeur altijd met de behandelend praktijkondersteuner, welke financiële consequenties een behandeling bij een bepaalde zorgverlener binnen of buiten de keten kan hebben.

VGZ (incl. bijbehorende labels) waarvan na 1 april 2014 de vergoeding van de noodzakelijke voetzorg is afgewezen, kunnen de factuur opnieuw indienen bij de verzekeraar. Met bovenstaand besluit van VGZ zouden ook de facturen van dit jaar (na 1 april, start ketenzorg) in aanmerking moeten komen voor vergoeding.