Samenwerking Ouderenzorg (14-07-2014)

Op donderdag 19 juni is de samenwerkingsovereenkomst HuisartsenOZL en Specialisten Ouderengeneeskunde van drie V&V organisaties Cicero, Meander en Sevagram ondertekend.Daarmee wordt het voor de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg mogelijk om vanaf 1 juli jl. een Specialist Oudergeneeskunde te consulteren. Naast de consultatiefunctie per telefoon of mail zijn er nadere afspraken gemaakt over crisisinterventies en huisbezoeken.

Op de foto vlnr: Kina Koster (Cicero Zorggroep), Esther van Engelshoven (HOZL), Roger Ruijters (Meander), Ronald Linden (MSH), Trudie Severens (Sevagram).