Groen licht voor hulpdiensten (13-06-2014)

De Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de beide Limburgse Veiligheidsregio’s, gemeenten en hulpdiensten ondertekenden op vrijdag 13 juni een overeenkomst voor de verdere uitrol van het Korte Afstand Radio (KAR) systeem in Limburg. Met dit systeem krijgen de hulpdiensten bij spoedeisende ritten via een GPS-systeem automatisch groen licht bij verkeerslichten. Nu rijden hulpdiensten in dergelijke gevallen door rood licht. Dit kan tot gevaarlijke situaties in het verkeer leiden.

De meeste hulpdiensten die een blauw zwaailicht voeren, nemen deel aan de uitrol van het systeem: de ambulancezorg en GGD, brandweer, huisartsenposten, orgaan- en bloedtransportdiensten.

Het systeem is al operationeel in een deel van Limburg, onder andere in de gemeente Maastricht. Het zal verder gefaseerd worden uitgerold over de rest van de provincie. Het is de bedoeling dat alle voertuigen van de betreffende hulpdiensten uiterlijk 2017 zijn voorzien van het systeem.

Niet alleen de voertuigen van de hulpdiensten, ook de verkeerslichten moeten worden aangepast. Deze aanpassingen zullen over een langere periode plaatsvinden. Dit komt omdat zulke werkzaamheden meestal worden gecombineerd met een vervanging. De meest urgente gevallen zullen met prioriteit worden aangepakt. Onder andere de Provincie en gemeenten, maar ook Rijkswaterstaat zijn hiervoor verantwoordelijk.


Erik Koppe is gedeputeerde van Verkeersveiligheid: “De invoering van Korte Afstand Radio is een belangrijke stap op weg naar nóg efficiëntere hulpdiensten. Door deze maatwerkoplossing worden verkeerssituaties, waarbij zwaailicht en sirene betrokken zijn, bovendien veiliger voor alle weggebruikers. Limburg loopt in Nederland, vanwege onze integrale samenwerking met zoveel partijen en dus een breed draagvlak, voorop met de invoering van dit systeem.”
 

Het openbaar vervoer maakt ook al gebruik van het systeem. Als bussen te laat zijn ten opzichte van de dienstregeling, krijgt de bus sneller groen licht. Het systeem bevordert dan ook  een goede doorstroming en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer.


Voor de weggebruiker betekent het met name dat meer duidelijkheid (en veiligheid) ontstaat bij kruispunten met verkeerslichten. Het blijft uiteraard belangrijk om op te letten wanneer een hulpdienst met sirene en zwaailicht nadert.

Op de foto: burgemeesters, gedeputeerde Erik Koppe en vertegenwoordigers van verschillende hulpdiensten poseren bij een drietal voertuigen die al met het KAR-systeem zijn uitgerust. (foto: Harry Heuts)(Bron: Provincie Limburg)