Nightcare en Atrium tekenen huurovereenkomst (27-05-2014)

Atrium MC bouwt momenteel een nieuw gebouw voor de acute zorg in Oostelijk Zuid Limburg. In dit nieuwe gebouw wordt ook Centrale Huisartsen Post (CHP) Nightcare gerealiseerd. Met de ondertekening van de huurovereenkomst is de samenwerking tussen beide partijen geformaliseerd.

Op 26 mei 2014 is de huurovereenkomst van CHP Nightcare getekend door Esther van Engelshoven, namens Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL) en David Jongen, namens Atrium MC.
 
CHP Nightcare krijgt in het nieuwe gebouw van Atrium MC een plek, dicht bij de SpoedEisende Hulp (SEH). In de nieuwe situatie is één gezamenlijke balie voorzien voor de CHP Nightcare en de SEH. Voor de patiënt betekent dit duidelijkheid over de plek waar hij zich moet melden. 
 
In de toekomst meldt de patiënt zich aan de gezamenlijke balie. Hier zal de huisarts, volgens vaste afspraken, een inschatting maken van de ernst van de klacht en de plek waar de patiënt het beste behandeld kan worden. Om zo goed mogelijk geholpen te worden, dient de patiënt, net als nu, eerst naar de huisartsenpost te bellen. Patiënten die zonder eerder contact met de huisarts, met de ambulance naar het ziekenhuis komen, worden door de SEH-arts beoordeeld volgens dezelfde afspraken. Ook dan wordt gekeken waar de patiënt het beste behandeld kan worden.
 
Een gezamenlijke werkgroep van huisartsen, medisch specialisten en management heeft  deze werkwijzen op elkaar afgestemd. Vervolgens is samen met de architect een optimale inrichting van CHP Nightcare en SEH ontworpen, waarbij de werkwijze als leidraad is genomen. Beide partijen kijken dan ook terug op een prettige samenwerking.
 
Inmiddels wordt hard gewerkt aan het vijf bouwlagen tellend pand. De contouren van CHP Nightcare en de SEH zijn ook aan de binnenzijde steeds duidelijker. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw medio 2015 in gebruik genomen.
 
Beide partijen hebben er alle vertrouwen in dat in het nieuwe gebouw gezamenlijk goede zorg kan worden geboden, waarbij de zorg voor de patiënt in Oostelijk Zuid Limburg centraal wordt gesteld.

 
Foto: De bestuurders van medische staven en directies van Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg en Atrium MC zijn verheugd dat de samenwerking tussen beide organisaties is geformaliseerd.

Van Links naar rechts: Ronald Linden (huisarts en voorzitter Medische Staf Huisartsen), Daniëlle Bussmann, (SEH-arts en lid Bestuur Medische Staf Atrium MC) , David Jongen, (voorzitter Raad van Bestuur Atrium MC), Yvonne Guldemond (huisarts en medisch directeur HOZL), Leon op ’t Hoog, divisiedirecteur Atrium MC, Esther van Engelshoven (algemeen directeur HOZL).