“Samenwerken is samen sterker” (09-05-2014)

In de oktoberuitgave 2013 van Huisarts en Wetenschap werd de lang verwachte derde herziening gepubliceerd van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.1 Het was even wachten want de tweede herziening dateerde alweer uit 2006. Het is een robuust document geworden met 102 noten en meer dan 370 nationale en internationale literatuurverwijzingen.

Aan deze nieuwe versie werd twee jaar gewerkt door zes huisartsen, waaronder Jan Palmen huisatrs in Heerlen, en twee internisten.

De belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe richtlijn zijn:
  •   een algoritme voor de streefwaarde van het HbA1c;
  •   geen plaats voor de nieuwe middelen in het medicamenteuze stappenplan;
  •   het SU-derivaat gliclazide wordt preferent;
  •   controle van de mondhygiëne tweemaal per jaar door de tandarts of mondhygiëniste;
  •   funduscontrole nog maar eens in de twee jaar;
  •   standaardscreening na zwangerschapsdiabetes;
  •   de noodzaak van een jaarcontrole door de huisarts.

In dit artikel worden enkele wijzigingen nader toegelicht en wordt aangeven welke  consequenties zij hebben voor de dagelijkse praktijk.

Lees verder...