RTA Ondertekening (29-04-2014)

Vorige week donderdag ondertekenden cardioloog prof. dr. J. Hoorntje (Atrium MC) en drs. Y. Guldemond (medisch directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg) tijdens de DBC brede nascholing de overeengekomen Regionale Transmurale Afspraken (RTA) hart- en vaatziekten.


Uit de toelichting van cardioloog O. Reuchlin (Atrium MC) en kaderhuisarts P. de Bruyckere (Huisartsen OZL) kwam naar voren dat de huisartsen en cardiologen “elkaar hebben gevonden en de intentie hebben er samen wat van te maken”.

Bron: Bureau PR, Atrium Medisch Centrum Parkstad