DBC brede nascholing 2014 (28-03-2014)

Op dinsdag 25 maart 2014 werd de eerste van de twee DBC brede nascholingen van 2014 gegeven. Op 24 april zal de tweede, identieke, bijeenkomst plaatsvinden voor de huisartsen en praktijkondersteuners in Oostelijk Zuid-Limburg. Er werd een veelzijdig programma opgesteld.

De bijeenkomst startte met een plenaire sessie waarin de regionale transmurale afspraken HVZ werden toegelicht door cardioloog O. Reuchlin en kaderhuisarts Piet de Bruyckere. Om de samenwerking te onderstrepen was een grote afvaardiging cardiologen uit het Atrium MC aanwezig bij de bijeenkomst. Alle deelnemers kregen de nieuwe RTA afspraken in schema format mee naar huis.

Na de plenaire aftrap volgde voor huisartsen een lezing door cardioloog prof. J. Hoorntje over het herziene PCI beleid en werden de praktijkondersteuners geschoold over nierfalen. Aan de hand van theorie aan casuïstiek namen huisarts Bem Bruls en praktijkondersteuner Anneke Coenen de deelnemers mee door de materie van dit veelvuldig aangevraagde onderwerp.

Na een korte pauze volgden drie korte presentaties waarin Samira Guerrouj een update gaf over het resultaten en het vervolg van de praktijkvisitaties en de nieuwe structuur binnen de chronische zorg. Vervolgens lichtte Jan Palmen de voetzorg binnen de ketenzorg DM2 toe.

Huisartsen en praktijkondersteuners ontvingen een samenvattingskaart voetzorg met uitleg over het afgeven van een Simms classificatie en een verwijsbrief voor pedicures.

Frank Guldemond sloot als afgevaardigde van de werkgroep Diagnostiek met een toelichting op de herziene labformulieren. De herziene labformulieren zijn te gebruiken voor alle laboratoria en zullen hoogstwaarschijnlijk voor de zomer beschikbaar komen.

Met in totale opkomst van 70 huisartsen en praktijkondersteuners is de avond geslaagd te noemen. Voor 24 april zijn nog scholingsplaatsen beschikbaar. Wij hopen die avond opnieuw een leerzame en goedbezochte scholingsavond te realiseren.