Terugblik Nightcare scholing (28-02-2014)

Op dinsdagavond 25 februari 2014 vond een Nightcare nascholing plaats in Auberge de Rousch. Deze avond werd aandacht besteedt aan een tweetal onderwerpen vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg: “Urgentiedenken” en “Leren van calamiteiten”.

Het meldingsbewustzijn is over de jaren heen gestegen. Door de veranderende organisatiecultuur waarin melden op een laagdrempelige wijze mogelijk is komen veel leerpunten voor organisatie en zorgverleners aan het licht. De Telefoon Regie Artsen kunnen op de hoogte gehouden worden van al deze leerpunten middels de TRA overleggen, maar ook de overige dienstdoende artsen dienen hiervan op de hoogte te zijn. Om leerpunten kenbaar te maken en te borgen, wenst de Inspectie een scholing hierover.
 
Op deze avond bespraken meldingsfunctionarissen Albert de Nooij en Peter Voorhoeve de afhandelingswijze van MIP’s en calamiteiten en hebben deelnemers zelf kunnen ervaren hoe je leerpunten kunt formuleren uit een melding. Ook werd aandacht besteed aan veel voorkomende leerpunten.

Een van de veelvoorkomende leerpunten is de afstemming tussen arts en triagist, vaak gestoeld op een verschil door urgentiegericht ten opzichte van diagnostisch gericht denken. Pieter Jochems, ontwerper van het Nederlands Triage Systeem (NTS), gaf deze avond inzicht in het tot stand komen van een urgentie en de complexiteit hiervan.  


De avond werd afgesloten door Yvonne Guldemond die de verschillende manieren tot verdere verdieping in ABCDE denken presenteerde. Zowel cursussen, boeken als e-learningmodules kwamen aan bod. Met name de ABCDE SIM, een e-learning cursus van het NHG waarin scenario’s nagespeeld worden, werd benadrukt. Voor NHG leden is de cursus, geaccrediteerd  voor 6 punten, te volgen voor 120 euro. Bij interesse zal Nightcare 50 euro vergoeden.

Meer informatie over de cursus staat op de website http://www.abcdesim.nl