Nieuwe rol huisarts in Firenschat (12-02-2014)

In Wijkzorgcentrum Firenschat in Kerkrade is een proef gestart waarin de huisarts van Gezondheidscentrum Terwinselen medische zorg verleent aan bewoners met dementie.

Zij werkt daarbij samen met de specialist ouderengeneeskunde van Meander. De huisarts wordt ingeschakeld voor reguliere geneeskundige zorg, de specialist ouderengeneeskunde (vroeger: verpleeghuisarts) wordt ingezet voor zijn specifieke kennis op het gebied van ouderengeneeskunde. Beide professionals maken optimaal gebruik van elkaars kennis. De proef wordt geëvalueerd in juni 2014. Dan wordt besloten of deze manier van werken wordt voortgezet voor álle woongroepen voor bewoners met dementie van Firenschat.

(Bron: Meander Groep - MeanderScope)