Vijfde groep cursisten geslaagd voor CASPIR (11-02-2014)

De CAHAG heeft in samenwerking met de NVLA, afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN, het NHG en de werkgroep longfunctie van de NVALT een cursus ontwikkeld rondom spirometrie.  De COPD, Astma en Spirometrie (CASPIR) cursus werd in het najaar van 2013 weer georganiseerd in de regio Parkstad.

De CASPIR cursus is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners die de spirometrie reeds zelf uitvoeren in de praktijk. De praktische opzet van deze duo-cursus geeft de praktijkondersteuner en huisarts de gelegenheid om gezamenlijk de vragen die er zijn beantwoord te krijgen en de vaardigheden te oefenen.

Presentatie praktijkcasus door CASPIR duo aan kaderhuisarts COPD (Thijs Vaessen)

Op 6 februari jl. was de laatste en examenbijeenkomst van alweer de vijfde groep CASPIR cursisten. In het voorjaar van 2014 zal groep 6 en bij voldoende animo groep 7 van start gaan. Voor meer informatie klik hier, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Denise Barendse: d.barense@hozl.nl