Cursus Hart- en vaatziekten voor doktersassistentes (06-02-2014)

In november 2013 is HOZL voor het eerst gestart met een cursus Hart- en vaatziekten voor doktersassistentes uit de praktijken in de regio. Het animo was overweldigend en binnen twee dagen waren alle cursusplaatsen vergeven.

Alle assistentes hebben voor aanvang van de cursus een e-learningmodule afgerond waarbij alle aanwezige kennis werd opgefrist. Na deze module volgden drie bijeenkomsten waarin zowel theoretisch als praktisch geschoold werd onder deskundige leiding van kaderhuisarts Piet de Bruyckere.
 
In de eerste en tweede bijeenkomst lag het zwaartepunt op de theorie en werd men meegenomen door het proces van diagnostiek, behandeling en controle van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In de laatste bijeenkomst, die afgelopen maandag plaatsvond, werd geoefend met 24-uurs bloeddrukmetingen, doppleronderzoek en berekening van de Enkel-Arm Index, en het maken van ECG’s.
 
Er wordt naar gestreefd om de scholing voor het najaar nogmaals te organiseren voor een nieuwe groep geïnteresseerde assistentes.