Nieuwe NHG standaard DM2 (22-01-2014)

De ontwikkelingen en inzichten bij de behandeling van diabetes mellitus staan niet stil. Om die reden is in 2013 een nieuwe NHG standaard diabetes mellitus gepubliceerd.

Om alle huisartsen en praktijkondersteuners in de regio te informeren, werden op 13 november en 21 januari twee scholingsavonden georganiseerd. De opkomst was met 170 deelnemers uitzonderlijk groot te noemen.

Tijdens de scholingsavonden kwamen onder leiding van Bas Houweling en Jan Palmen highlights zoals de nieuwe streefwaarde voor HbA1c, medicamenteuze behandeling, voetonderzoek en veel meer, aan de orde. Met name door het interactieve karakter van de bijeenkomst, werd de scholing erg goed geƫvalueerd.