Medische zorg Nieuwenhagen voortaan op één plek bij elkaar (23-11-2012)

Vanaf maandag 3 december werken de vijf huisartsen van Nieuwenhagen, J. Janssen, J. van Hooren, H. Snijders, W. Niessen en M. Sluysmans op één adres: het Medisch Cenmtrum Nieuwenhagen aan de Beuteweg 14-18.

Eenvoudiger gezegd: aan het SUN-plein, de plek waar vroeger het gemeentehuis van Nieuwenhagen stond en disco Galaxy. Met die vijf betrekken ook de Apotheek Nieuwenhagen,  en een aantal andere disciplines zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychologie, podotherapie, pedicure en verloskunde het gloednieuwe pand. Ook komt er, vanaf 1 januari, een bloedprikdienst en zal er geregeld een internist aanwezig zijn zodat er, naar verwacht, minder mensen naar poliklinieken in het ziekenhuis verwezen gaan worden.

Dat klinkt ingrijpend, maar wat er feitelijk alleen verandert is het adres en het telefoonnummer. Ook zal de praktijk veel beter telefonisch bereikbaar zijn. Iedereen blijft gewoon bij de eigen vertrouwde huisarts, het gebouw wordt het centrum voor alle eerstelijnsgezondheidszorg voor in totaal dertienduizend inwoners van Nieuwenhagen.

Elke huisarts krijgt twee telefoonnummers, een voor het maken van afspraken, het andere voor spoedgevallen. Raadpleeg voor de juiste nummers de folder die onlangs aan de patiënten verstuurd is.

Doordat ze nu allemaal werken in één gebouw zal de onderlinge samenwerking aanzienlijk soepeler verlopen. Door de concentratie op één plaats werken de negen doktersassistentes nu voor het hele centrum, zij nemen de telefoon aan, beheren de agenda beheren, prikken bloed en dergelijke. Nadrukkelijk aanwezig zijn de vier praktijkondersteuners, die zich vooral bezighouden met begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk, astma/COPD en met ouderenzorg. Zowel de assistentes als de praktijkondersteuners hebben eigen spreekuren.

Afspraken voor dezelfde dag kunnen worden gemaakt tussen 08.00 uur en 09.30, maar voor andere data kan de hele dag worden gebeld – en uiteraard ook voor spoedgevallen. Let op: het centrum pauzeert van 13.00 tot 14.00 uur. Bij ernstige spoed blijft men gewoon aangewezen op 112. Ook voor dringende huisartsenhulp ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekeinde verandert er niets, bel daarvoor Nightcare, 045 577 88 44.

(Bron: Landgraaf Koerier)