Voor Elkaar in Parkstad (08-08-2013)

De zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en mensen met een beperking zo goed mogelijk houden, ondanks beperking van de gelden. ‘Voor Elkaar in Parkstad’ (VEiP) wil dat bereiken door over te gaan tot uitvoering van gezamenlijke plannen. Een samenwerkingsverband van alle bij wonen, zorg en welzijn betrokken organisaties, gemeenten, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en zorgvragers in de regio Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg)

Samenhang en samenwerking

Door meer samenhang en samenwerking tussen welzijns- en zorgorganisaties kunnen de doelgroepen dichtbij huis (in de eigen wijk) blijven wonen en de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Met VEiP worden levensloopbestendige wijken in Parkstad gerealiseerd. De decentralisatie van WMO, AWBZ, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet worden hierbij meegenomen.
 

Activiteiten

In 2013 wordt verder invulling gegeven aan de protocolontwikkeling en het keurmerk voor levensloopbestendige wijken in afstemming met de zorgverzekeraar, gemeenten en zorgpartijen. Daarnaast vindt een gezamenlijke lobby richting Den Haag plaats, inzake de toedeling van gelden aan de regio en is er afstemming van het pilotproject Heerlerheide en zorgverzekeraar CZ rondom de vorming van wijkteams waarbij ook gestreefd wordt naar een mogelijke uitrol van het concept naar andere Parkstadgemeenten. De partners van de ketenzorg Dementie en het Comfort Meeting Point (teletechnologie) zijn bij VEiP aangesloten, teneinde hun activiteiten af te stemmen. In samenwerking met MEE worden ook in Heerlen de zelfredzaamheidsprofielen uitgetest.
 

Betrokken partijen:

De acht Parkstadgemeenten (Heerlen, Brunssum, Onderbanken,  Simpelveld, Kerkrade, Landgraaf,  Nuth en Voerendaal), GGD Limburg Zuid (projectleider), Zorgverzekeraar CZ, ANBO/KBO, PCOB (patiëntenorganisaties voor ouderen), Huis voor de zorg, Meander thuiszorg, Sevagram, Cicero, Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg, Atrium Medisch Centrum, Wonen zuid,  Welzijnsgroep  Parkstad, Radar en Robuust.

Klik hier voor inzage in enkele lopende VEIP projecten

Bron: Robuust.nl