Huisartsen terug in Atrium MC (12-07-2013)

HEERLEN – Het is zo goed als zeker dat de huisartsenpost Nightcare, na jaren van een troebele relatie met het Atrium, terugkomt naar het ziekenhuis. Zodra de nieuwbouw van Gebouw Q klaar is, begin 2015, wordt de Nightcare onderdeel van het spoedplein daar.

Dat bevestigt Yvonne Guldemond, medisch-directeur van huisartsenkoepel HOZL. „De race is nog niet helemaal gelopen, maar we zijn erg ver in goed lopende onderhandelingen met het Atrium. In september verwacht ik een definitief besluit.”
 
In mei 2011 verruilden de huisartsen hun onderkomen in het ziekenhuis voor een nieuwe behuizing op het naburige Sevagram-terrein. Die verhuizing was nodig nadat de Arbeidsinspectie in 2010 de Nightcareplek in het Atrium had afgekeurd.

Op de begane grond van het vijf etages tellende gebouw Q wordt de Nightcare deel van een groot spoedplein.

Ook de Acute Opname Afdeling (AOA) en de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) krijgen er een plek.

Opzet is alle acute zorg bij elkaar te brengen en beter te stroomlijnen.

Daar ook ligt, wat betreft Guldemond, een punt van bezorgdheid.

De huisartsen vrezen een groeiende werkdruk. „Nu is het nog zo dat mensen die zich ’s avonds of in het weekend met klachten die eigenlijk niet ernstig genoeg zijn melden bij de SEH, daar toch gewoon worden behandeld. Straks is er een centrale balie, waar iedereen eerst wordt gescreend: is dit werk voor het ziekenhuis of ‘laagcomplexere’ huisartsenzorg?
 
Zo krijgen wij alle ‘zelfverwijzers’ terug op de Nightcare.”

De HOZL wil die functieverzwaring verlichten door vaker verpleegkundig specialisten in te zetten.

Atriumbestuurder David Jongen is opgetogen over de terugkeer van de huisartsen. „We hebben de laatste tijd flink geïnvesteerd in verbetering van de relaties. Deze week hebben we de laatste hobbel genomen wat betreft het huurcontract.”

(Bron: Dagblad De Limburger, door Serge Sekhuis)