Niet tevreden?

We doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Vindt u echter dat u niet juist behandeld bent? Laat het ons weten.

U kunt u het volgende doen:

1.    Bespreek uw klacht direct met de huisarts of medewerker van de huisartsenpost.
     
2.


 
  Dien uw klacht in middels het invullen van dit digitale formulier .
De functionaris meldingen/klachten/calamiteiten zal samen met u dan naar een oplossing zoeken.

OF   
     
3.
 
  Dien een schriftelijke klacht in bij de huisartsenpost.
Samen met u zullen wij dan naar een oplossing zoeken.
Huisartsenpost OZL BV
Tav Functionaris meldingen/klachten/calamiteiten
Postbus 2524
6401 DA HEERLEN
 
4. 
  Schrijf naar de externe klachtencommissie.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
https://www.skge.nl/
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN