"Meer zorg in samenwerking met huisartsen buiten ziekenhuis aanbieden" (20-12-2019)

In dagblad de Limburger staat vandaag een mooi artikel waarin wordt uitgelegd welke rol PlusPunt speelt om zorg buiten het ziekenhuis te organiseren. Dit in het kader van het 10-jarig contract dat Zuyderland en CZ hebben afgesloten en daarbij behorende opdracht.