Vacature Lid Raad van Commissarissen (15-08-2019)

PlusPunt Medisch Centrum is een joint venture van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Zuyderland Medisch Centrum, waar huisartsen en medisch specialisten samenwerken. Voordeel daarvan is een snelle diagnose en eventuele behandeling met korte wachttijden en optimale service voor de patiënt en huisarts. Streven van het centrum is om laagcomplexe zorg in de eerste lijn te houden onder regie van de huisartsen: “de juiste zorg op de juiste plaats”. Het overkoepelend doel hierbij is het realiseren van triple aim zorg: betere kwaliteit van zorg, een meer tevreden patiënt en lagere zorgkosten.
PlusPunt MC is het eerste initiatief dat ontwikkeld is vanuit het programma MijnZorg. MijnZorg is een samenwerkingsverband in de regio om een doelmatige aanpak te ontwikkelen om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te maken.

Voor het PlusPunt MC zoeken wij een

Lid Raad van Commissarissen


Wat verwachten wij van de Raad van Commissarissen:

De strategische ontwikkelingen van PlusPunt MC zijn nauw verbonden met de ontwikkelingen binnen het programma MijnZorg. De aandacht van PlusPunt is nadrukkelijk gericht op de doorontwikkelingen in vervolg op Het Pact van Terworm. MijnZorg is inmiddels een voorbeeldregio in Nederland waarin diverse partijen constructief samenwerken om de zorg te verbeteren volgens de Triple Aim methodiek.
De Raad van Commissarissen speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directie en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen en is vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De directie bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Commissarissen ziet daarop toe en geeft advies.
De Raad van Commissarissen van PlusPunt MC is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Commissarissen wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. 


Profiel:

Als RvC-lid heeft u het vermogen om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen en om toezicht uit te oefenen met een integere, onafhankelijke opstelling en met verantwoordelijkheidsgevoel.
U bent in staat zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn, heeft affiniteit met zorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder. U beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving.
Met uw strategisch inzicht biedt u de directie een klankbord zonder in bestuurlijke verantwoording te treden. U bent een generalist met aantoonbare verbindende leiderschapskwaliteiten, met visie op de toekomst van de organisatie en met een brede maatschappelijke betrokkenheid. U beschikt over inzicht om de prestaties en de bedrijfsvoering in algemene zin te beoordelen en heeft affiniteit met het maatschappelijk ondernemerschap.
Met uitstekende communicatieve vaardigheden, tact, souplesse, stevigheid en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, gaat u respectvol om met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende gremia. U bent sparringpartner van de directie.
Wij verwachten van u dat u voor deze rol uiteraard voldoende tijd beschikbaar heeft.


Wij bieden:

Een interessant commissariaat in een ambitieuze en op innovatie gerichte setting met een marktconforme vergoeding.
De kandidaat die door de selectie- en adviescommissie wordt gepresenteerd, zal benoemd worden door de Raad van Bestuur van PlusPunt Medisch Centrum.

Informatie:

Vragen en/of informatie over deze functie kunt u stellen aan Roger Eurelings, Managing Director PlusPunt Medisch Centrum, bereikbaar op tel.nr. 045-7470030  of via r.eurelings@hozl.nl of aan Hans Maarse, lid RvC PlusPunt MC, tel.nr. 06-54633938.

Vragen over de honorering of organisatorische vragen worden beantwoord door Ingrid Grooten, manager P&O, op ma-di-do bereikbaar op tel.nr. 045-7470042 of via i.grooten@hozl.nl.

Sollicitatie:

Spreekt dit commissariaat u aan; stuur dan uw reactie en cv per e-mail vóór 23 september 2019 naar PlusPunt MC: vacature@hozl.nl. De gesprekken worden gevoerd op 3 oktober 2019 tussen 9.00 en 11.30 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.