MijnZorg Nieuwsberichten

 • "Draagvlak voor verplaatsing" (09-04-2020)

  Met de titel "Draagvlak voor verplaatsing", publiceert het maandblad de eerstelijns een artikel over de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis naar de wijk.

  Drie bestuurders uit de eerste lijn, waaronder Esther van Engelshoven bestuurder HuisartsenOZL, geven hun visie over dit onderwerp. In onze regio is dit een zeer actueel onderwerp gezien het 10 jarig contract tussen CZ en Zuyderland.

  Lees hier het volledige artikel.

 • 'Gezondheidszorg in Zuid-Limburg was zelf aan genezing toe' (09-03-2020)
  Een mooi artikel in de Nummer 1 Zorgspecial editie van maart 2020 over regiosamenwerking in Zuid Limburg en anderhalvelijns zorg. Hierin worden ondermeer PlusPunt Medisch Centrum en Anders Beter Centrum als goede voorbeelden genoemd om patiënten met laag complexe klachten uit het ziekenhuis te houden.
 • Terugblik tweede half jaar van 2019 (17-02-2020)
  Samen werken aan een gezonde duurzame toekomst.
 • ‘Een goed multidisciplinair overleg zorg voor betere zorg en meer werkplezier’ (31-01-2020)
  Lees hier het inspirerende artikel van Gezondheidscentrum Hoensbroek – Noord dat als eerste PlusPraktijk ervaring op heeft gedaan met het verbeteren van hun multidisciplinair overleg.
 • "Meer zorg in samenwerking met huisartsen buiten ziekenhuis aanbieden" (20-12-2019)
  In dagblad de Limburger staat vandaag een mooi artikel waarin wordt uitgelegd welke rol PlusPunt speelt om zorg buiten het ziekenhuis te organiseren. Dit in het kader van het 10-jarig contract dat Zuyderland en CZ hebben afgesloten en daarbij behorende opdracht.

 • “Minder vaak naar ziekenhuis door nieuw medisch centrum”  (04-11-2019)
  Met een open dag trapte medisch centrum PlusPunt op een nieuwe locatie af. Na een verhuizing van Heerlen naar het Stadion van Roda JC heeft PlusPunt de beschikking over de dubbele oppervlakte. Er kunnen nog meer patienten zorg krijgen zonder dat ze daarvoor naar het ziekenhuis hoeven."
 • "Anderhalvelijnszorg is sterk alternatief voor ziekenhuiszorg" (28-10-2019)
  Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, dicht bij de patiënt, voldoet aan de vraag. Dat blijkt wel uit het succes van PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen. Dit is inmiddels uit zijn voegen is gegroeid. In 2018 zijn er ruim  8000 patiënten voor onderzoek en consult door huisartsen verwezen naar dit medisch centrum. In 2014 waren er dat er nog 500. Huisartsen en specialisten werken er met elkaar samen, zodat patiënten met laagcomplexe medische klachten specialistische zorg krijgen buiten de ziekenhuismuren.
 • PlusPunt verhuist naar Roda-stadion (26-10-2019)
  PlusPunt Medisch Centrum is op de oude locatie aan de Putgraaf in Heerlen uit zijn jasje gegroeid.
 • PlusPunt Medisch Centrum opent deuren in Kerkrade (23-10-2019)
  Succesformule anderhalvelijns zorg in Parkstad zorgt voor enorme in groei aantal patiënten. In nauwelijks vijf jaar tijd is PlusPunt Medisch Centrum, de anderhalvelijns (zorg)voorziening in het centrum van Heerlen, te klein geworden. Zo zijn in 2018 meer dan 8000 patiënten voor onderzoek en consult door huisartsen naar dit medisch centrum voor de regio Oostelijk Zuid-Limburg verwezen. In 2014 waren er dat er nog 500. Om tegemoet te blijven komen aan deze stijgende vraag is PlusPunt Medisch Centrum verhuisd naar een nieuwe locatie bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De officiële opening is op zaterdag 2 november tijdens de Parkstad Gezondheidsbeurs. 
 • "Anderhalvelijns centrum Heerlen groeit uit zijn voegen" (23-10-2019)
  Het PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen kan de toestroom van patiënten op de huidige locatie in het centrum van Heerlen niet meer aan. Om die reden verhuist de anderhalvelijns voorziening begin november naar een nieuwe locatie bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade.
 • Regio-analyse: de Mijnstreek in beeld (17-10-2019)

  Het opstellen van de regiobeelden is onderdeel van verschillende landelijke hoofdlijnenakkoorden. Voor de Mijnstreek is er nu ook een regio-analyse gepubliceerd. Deze analyse vormt de basis waarop organisaties binnen zorg en welzijn hun beleid kunnen afstellen. Met als doel knelpunten oplossen en toewerken naar de juiste zorg op de juiste plek.

  De vergevorderde samenwerking in het zorglandschap in deze regio is uniek en een goede basis om de knelpunten aan te kunnen pakken. Mooie uitkomsten van deze samenwerking zijn zichtbaar in onder andere de lijnloze zorg MijnZorg, zoals de aanpak van Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase."


  Website: De regio in beeld

 • Open dag nieuwe locatie PlusPunt Medisch Centrum (18-10-2019)

  PlusPunt Medisch Centrum groeit!

  Steeds meer patiënten en artsen vinden de weg naar PlusPunt Medisch Centrum. Dit succes heeft ervoor gezorgd dat we uit onze jas zijn gegroeid. Daarom zijn we verhuisd naar een ruimere locatie in het Parkstad Limburg Stadion. Wij nodigen u graag uit om ons nieuwe pand op zaterdag 2 november te komen bekijken.
 • Mooie resultaten in 2019 … samen op naar meer! (15-10-2019)
  Samenwerken vanuit bestaande én nieuwe projecten om de gezondheid in de regio te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te verminderen: Triple Aim!
  Vanuit dat doel richten we ons steeds nadrukkelijker op resultaatgericht samenwerken en op de bundeling van expertise binnen de gehele Mijnstreekregio.

  Via dit overzicht kijken we nog even terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar. Met concrete resultaten van onze samenwerking.
 • Patientgericht aan de slag in PlusPraktijken (04-09-2019)
  In Oostelijk Zuid-Limburg werken 15 huisartsenpraktijken aan de huisartsenpraktijk van de toekomst, de zogenaamde PlusPraktijken. Binnen de PlusPraktijken zijn in 2017 de vier interventies voor het Patiëntgerichte gesprek geïntroduceerd, in combinatie met het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Marijn Verburg, bestuurssecretaris HOZL en projectleider PlusPraktijken, blikt terug op deze introductie en hoe het Patiëntgerichte gesprek zich gaandeweg ontwikkeld heeft.
 • Kortere wachttijden in de zorg door anderhalvelijnszorg (11-07-2019)


  "Het zou goedkoper moeten zijn en leiden tot kortere wachttijden. Anderhalve lijnszorg. Zorg die te complex is voor de huisarts en te simpel voor het ziekenhuis. In Maastricht en Heerlen is dik 5 jaar hiermee een proef gedaan in zogenaamde stadspoli's. Deze proef is uniek in Nederland.

  Aan tafel: Bem Bruls, huisarts in Heerlen en Esther van Engelshoven, directeur Pluspunt Medisch Centrum."

 • Flexibele specialist bespaart geld (11-07-2019)
 • Op weg naar anders denken, doen en organiseren in Hoensbroek (10-05-2019)
  Op donderdag 2 mei zijn zo’n 17 zorgprofessionals, werkzaam in Hoensbroek, gestart met de pilot “anders denken, doen en organiseren”. Deze pilot is een onderdeel van het MijnZorg project Integrale Wijk Aanpak Hoensbroek. In deze pilot gaan wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders met elkaar aan het werk om de hulpvraag vanuit de wijkbewoner aan te pakken via de methodiek: ik wil, ik kan en ik heb nodig.
 • "Tijd voor verandering" (13-05-2019)
  ‘Limburg, je zal er maar wonen?’ Oostelijk Zuid-Limburg is een prachtig stukje Limburg met een rijke culturele historie. Na de economische welvaart als gevolg van een florerende steenkolenwinning, trad verval in na het sluiten van de mijnen eind jaren ‘60. Een hele generatie trotse werkers werd afhankelijk van de hulp van de overheid en ontwikkelde een mentaliteit van aangeleerde hulpeloosheid. Eigen regie nemen is daarbij een moeilijke opgave.
 • Eenduidig en doelmatig voorschrijven van medicatie in eerste en tweede lijn (06-05-2019)

  Digitaal transmuraal formularium stimuleert eenduidigheid bij uitgifte van medicatie
   

   “Het transmuraal MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen.” Aan het woord is Jessica Vliegen, projectleider MIJN.streek formularium. De afgelopen twee jaar zijn binnen de programma’s MijnZorg en Anders Beter door de partners mooie resultaten geboekt. Een gesprek met Jessica over het omvangrijke Farmacie-project MIJN.streek formularium.

 • Ambitie ‘Mijnstreek Coalitie’ krijgt vorm (22-03-2019)
  Onder de noemer ‘van Pact naar Impact’ zijn woensdagmiddag 20 maart een groot aantal Zuid-Limburgse zorgverleners (waaronder Zuyderland, Meander, Sevagram, Cicero en diverse andere GGZ-, revalidatie- en welzijnsorganisaties), samen met apothekers, gemeenten, Burgerkracht Limburg, zorgverzekeraar CZ en huisartsenorganisaties uit de Mijnstreek samengekomen in Zuyderland Sittard-Geleen. Met elkaar is daar verder invulling gegeven aan de gezamenlijke ambitie voor 2030, die in maart 2018 is opgesteld.
 • PlusPraktijken: huisartsenzorg met een plus nu ook online (20-03-2019)
  Vijftien huisartsenpraktijken in de Oostelijke Mijnstreek werken sinds 2016 binnen het samenwerkingsverband MijnZorg samen aan de huisartsenpraktijk van de toekomst onder de noemer PlusPraktijken. Vanaf deze week zijn ze ook te vinden via de nieuwe website: pluspraktijken.nl.
 • PlusPunt Medisch Centrum genomineerd voor Value Based Health Care Prize 2019 (28-02-2019)
  PlusPunt MC, een van de projecten binnen het programma MijnZorg is genomineerd voor de Value-Based Health Care Prize 2019. Een prijs voor initiatieven die een zo groot mogelijke waarde creëren voor de patiënt door de zorg rondom de patiënt te organiseren.  Roger Eurelings, managing director: “Wij zijn trots op deze nominatie!  PlusPunt startte als eerste fysieke eerstelijnplus-centrum in 2014 in Heerlen met laag- complexe cardiologie-patiënten. Inmiddels, vanwege het succes, is onze dienstverlening uitgebreid met in totaal 7 andere specialismen. In de toekomst zullen we dit nog verder uitbreiden.”
 • Even terugblikken en dan weer met volle kracht door… (22-02-2019)
  We werken samen vanuit bestaande en nieuwe projecten om de gezondheid in de regio te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te verminderen: Triple Aim! Hierbij richten we ons steeds nadrukkelijker op resultaatgericht samenwerken en op bundeling van expertise binnen de gehele Mijnstreekregio.

  Via een halfjaaroverzicht kijken we nog eens terug op de belangrijkste ontwikkelingen die concreet invulling geven aan onze samenwerking. En voor een verdere terugblik, is ook de link naar een overzicht van de eerste helft van 2018 toegevoegd.
 • Minister op werkbezoek bij Medisch Centrum Putstraat (31-01-2019)

  Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge was gisteren op werkbezoek in Zuid-Limburg. Hij kreeg tekst en uitleg van huisarts Luc Harings over de regionale samenwerking, gericht op het verbeteren van de gezondheid en de betaalbaarheid van zorg en welzijn in de Mijnstreek.

 • Regionale PlusPraktijken voorop in landelijk streven naar juiste zorg op juiste plek (06-12-2018)
  De juiste zorg op de juiste plek, dat is de kern van de nieuwe hoofdlijnenakkoorden in de zorg. De vijftien PlusPraktijken van samenwerkingsverband Mijn Zorg in Oostelijk Zuid-Limburg lopen voorop in de landelijke ontwikkeling om zorg meer binnen een goed georganiseerde eerste lijn te bieden. Wiro Gruisen, manager regioregie CZ: “De ontwikkeling van PlusPraktijken is niet zomaar een project. PlusPraktijken zijn een belangrijk onderdeel van een systeeminnovatie voor betere gezondheid, betere zorg én kostenbesparing op regionaal niveau.”
 • ‘Gesprekken nu meer vanuit wat de patiënt zelf kan en wil’ (07-11-2018)
  In het innovatieve project PlusPraktijken werken 15 huisartsenpraktijken en zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. Samen willen ze een bijdrage leveren aan de Triple Aim doelstelling in de regio: een betere gezondheid met een betere (ervaren) kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.
 • ‘De kracht van samenwerking in positieve gezondheid’  (02-11-2018)

  Vandaag gepresenteerd tijdens het congres Positieve Gezondheid in Herten de Flyer met goede voorbeelden op het gebied van patiëntgerichte consultvoering uit de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg.

 • Evaluatie proeftuinen anderhalve lijns zorg : PlusPunt komt er goed uit! (17-05-2018)
  Een toekomstbestendig zorgstelsel. Dat is de inzet van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg. Het uiteindelijk doel is het verbeteren van de gezondheid van burgers, een betere (ervaren) kwaliteit van zorg en het terugdringen van de kostenstijging in de zorg.
 • "We geven patiënten weer perspectief" (24-04-2018)
  Sinds 1 januari 2018 heeft Zuid-Limburg een anderhalvelijnsspreekuur Bewegingsapparaat. Kaderhuisarts Ramon Ottenheijm, orthopeed Patrick Deckers en fysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijken Sportho en FysioStofberg zien twee middagen in de week patiënten met complexe schouderklachten. Die zouden anders naar het ziekenhuis verwezen worden. Verwijzing naar het anderhalvelijnsspreekuur bespaart zorgkosten én levert goede kwaliteit van zorg op.
 • Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen (03-04-2018)
  In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg die zich richt op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat patiënten tevredener zijn over de kwaliteit van zorg, en dat er géén verslechtering van hun gezondheid optreedt. Ongeveer driekwart van de patiënten wordt na een consult bij de specialist in de anderhalvelijnszorg terugverwezen naar de huisarts.
 • Symposium over proeftuinen Anderhalvelijnszorg in Zuid-Limburg op woensdag 28 maart (29-03-2018)
  Zuid-Limburg is een belangrijke innovatieregio voor nieuwe zorgvormen: in drie proeftuinen is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. Anderhalvelijnszorg is gericht op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerstelijns huisartsenzorg naar de tweedelijns specialistische ziekenhuiszorg. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Op woensdag 28 maart werden de resultaten gepresenteerd tijdens het symposium: Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg. Drie proeftuinen in Zuid-Limburg De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2013 negen regio’s benoemd tot proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’, waarvan twee in Zuid-Limburg: Blauwe Zorg (regio Maastricht-Heuvelland) en MijnZorg (regio Oostelijke Mijnstreek). Een derde proeftuin, Anders Beter (regio Westelijke Mijnstreek), is daar later aan toegevoegd. In deze proeftuinen vinden verschillende anderhalvelijnsinitiatieven plaats waarbij onder andere de specialist uit het ziekenhuis zijn patiënten ziet in een eerstelijnssetting. Streven is dat de zorg laagdrempelig is maar ook dat er ‘gepaste zorg’ wordt geboden: op de juiste plaats, voor en door de juiste persoon en voor de juiste prijs.
 • De juiste zorg op de juiste plek in Oostelijk Zuid-Limburg (13-03-2018)
 • Vruchtbaar bezoek VWS en RIVM aan MijnZorg (23-11-2017)
  Eind 2017 eindigt de formele proeftuinperiode van de negen regionale experimenten voor het vormgeven van duurzame zorg. Een van die proeftuinen is MijnZorg in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid- Limburg. Reden voor een aantal vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS (directie curatieve zorg, directie zorgverzekeringen en directie publieke gezondheid) en RIVM om in november 2017 een werkbezoek te brengen aan de proeftuin en de oogst te bekijken.
 • "Specialisten moeten huisartsen-minded zijn" (23-11-2017)
  Na minister Schippers zet ook het nieuwe kabinet in op verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg om kosten te beheersen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hoe werkt substitutie in de praktijk? Wat levert het op?
  In de proeftuinen MijnZorg en Anders Beter werken huisartsen en specialisten al een tijd samen vanuit een anderhalvelijnscentrum of via anderhalvelijnsproducten. “Belangrijkste voorwaarde voor succes is dat specialisten huisartsen-minded zijn”, aldus Bem Bruls, directeur van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).
 • "Proactieve samenwerking voorkomt oneigenlijke opnames ouderen" (20-10-2017)
  Zorgbehoevende ouderen wonen langer thuis en verhuizen alleen in het uiterste geval naar een verzorgingshuis. Dat voert de druk op de gezondheidszorg behoorlijk op. Wachtkamers zijn overvol; op piekmomenten raken SEH’s verstopt. In de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg lukt het specialisten, huisartsen en
  wijkverpleegkundigen de ouderenzorg te verbeteren door intensieve samenwerking. “We streven allemaal hetzelfde doel na: de juiste zorg op de juiste plek.”
 • "Niet elke diabetespatient is hetzelfde" (18-09-2017)
  De huisartsenpraktijk van Jan Palmen in Heerlen is een zogeheten PlusPraktijk. Sinds begin dit jaar werkt de praktijk met een nieuwe vorm van diabeteszorg, die beter is afgestemd op de individuele patiënt. “Wat heeft de patiënt nodig om zichzelf beter te voelen? Die vraag staat centraal.”
 • "Zuid-Limburgse huisartsen en specialisten schrijven met één pen voor" (18-09-2017)
  Om zo doelmatig en goedkoop mogelijk medicatie voor te schrijven zonder in te boeten op kwaliteit, werken huisartsen, specialisten en apothekers in de Zuid-Limburgse Mijnstreek sinds begin 2017 met één regionaal formularium. Dit MIJNstreek formularium is opgezet binnen de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg, met als doel het realiseren van betere en betaalbare zorg.
 • Uitbreiding samenwerking wijkverpleegkundige met HAP/SEH (29-05-2017)
  Heerlen - De pilot in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen, waarbij de Spoedeisende Hulp (SEH), de Huisartsenpost (HAP) en Meander Thuiszorg samenwerken is wegens succes geïntensiveerd. Naast de nachtelijke uren is nu ook bezetting van de wijkverpleegkundige geregeld in de avonduren vanaf 17.00 uur en in de weekenden.
 • Zinnig en zuinig medicatie voorschrijven: uniek initiatief in Zuid-Limburg (10-04-2017)
  Specialisten, huisartsen en (ziekenhuis)apothekers in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek hebben in het kader van de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg samengewerkt aan de totstandkoming van het MIJN.streek geneesmiddelenformularium met steun van zorgverzekeraar CZ en patiëntbelangenorganisatie Huis voor de Zorg.
 • Proeftuinen Zuid-Limburg: Werken aan zorginnovatie (19-01-2017)
  13 december 2016 vond ten kantore van CZ in Tilburg de laatste Nieuwe-Zorgbijeenkomst van 2016 plaats: 2017: begin van het morele tijdperk? Het symposium was geheel gewijd aan de proeftuinen Mijn Zorg en Anders Beter in Zuid-Limburg. De proeftuinen zijn een gezamenlijk initiatief van de drie partijen in de zorgdriehoek: patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van de proeftuinen: werken aan kwalitatief goede zorg en gezondheid én lagere zorgkosten in respectievelijk Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Andere regio’s kunnen leren én profiteren van de lessen in zorginnovatieregio Zuid-Limburg.
 • "Vraagtekens durven zetten bij je eigen werkwijze" (07-12-2016)
  Betere kwaliteit van zorg, verbetering van de algemene gezondheid binnen een specifieke populatie en kostenbesparing. Om de kerndoelen van gezondheidsconcept Triple Aim te realiseren, startten begin 2016 tien PlusPraktijken binnen de proeftuin Mijn Zorg Oostelijk ZuidLimburg. Hoe anders werken deze PlusPraktijken eigenlijk? En wat zijn de resultaten tot nu toe?
   
  Klik hier voor het volledige artikel
   
  (Bron: De Eerstelijns december 2016)
 • Limburgse samenwerking leidt tot substitutie in zorg en geld (07-03-2016)
  In anderhalvelijnscentrum PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen werken huisartsen en medisch specialisten van het Zuyderland ziekenhuis samen om patiënten met onder meer beginnende hartklachten te helpen. Hierdoor wordt geld bespaard én hoeven patiënten minder ver te reizen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat er zorg én financiën één op één van de tweede naar de eerste lijn gaan.
 • Op weg naar de huisartsenpraktijk van de toekomst (04-02-2016)
  In 2016 gaat de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) in veertien huisartsenpraktijken de zorg op een andere manier organiseren. Dit gebeurt op drie niveaus: de inhoud van de zorg, de organisatie van de zorg en de contractering van de zorg.
 • Zuid-Limburgse zorggroep helpt huisarts bij innovatie (19-11-2015)
  Zorgverzekeraars hebben financiële ruimte voor innovatieve projecten van huisartsen. Maar krijg die financiering als individuele huisarts maar eens los. In oostelijk Zuid-Limburg lukt dat wel, met ondersteuning van de zorggroep.
 • Positieve gezondheid in proeftuin MijnZorg (15-11-2015)
  Vijftien zogeheten Pluspraktijken in Zuid-Limburg gaan volgend jaar werken met positieve gezondheid, het nieuwe concept van Machteld Huber. Dat gebeurt gefaseerd; de eerste praktijken starten in januari met de nieuwe aanpak en bij gebleken succes wordt verder opgeschaald. “Deze praktijken, waarbij in totaal honderdduizend patiënten zijn aangesloten, worden een experiment in de proeftuin MijnZorg”, verklaart Esther van Engelshoven, huisarts en algemeen directeur van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.
 • Transformatie naar "Actief (Lim)burgerschap" (06-10-2015)
  De zorgaanbieders in de regio Limburg waren al goed voorbereid op de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente. Maar om de transformatie te bewerkstelligen die na die decentralisatie nodig is, is het nodig dat ook de burger in positie komt. De coöperatie WeHelpen kan precies het zetje in de rug zijn om die burger zijn rol te
  laten pakken, stellen de provincie Limburg en zorgverzekeraar CZ. De proeftuinen Anders Beter, Mijn Zorg en Blauwe Zorg pakken dit samen op.
 • MijnZorg en AndersBeter: Limburg laat het zien (15-09-2015)
  NIEUWE WEBSITES VAN PROEFTUINEN – MijnZorg, een van de proeftuinen van VWS, heeft sinds kort een nieuwe website. De site brengt niet alleen actueel nieuws, maar werkt ook met een serie video’s waarin deze proeftuin in de Oostelijke Mijnstreek de uitdagingen van de toekomst van de zorg onderzoekt. Het eerste deel van deze serie staat. Het regionale proefproject AndersBeter in de Westelijke Mijnstreek, officieel geen VWS-proeftuin, heeft een vergelijkbare nieuwe website.
 • Nieuwe website MijnZorg-OZL (15-09-2015)

  Met gepaste trots presenteren wij onze geheel nieuwe website van de proeftuin MijnZorg. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over duurzame, integrale zorg, op maat en dichtbij burgers.

 • Pluspraktijken brengen Triple Aim dichterbij (07-07-2015)
  De VWS-proeftuin Mijn Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Oostelijk Zuid-Limburg om een integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de Triple Aim: betere gezondheid, hogere kwaliteit van zorg, betaalbare zorg. In oktober starten vijf tot acht Pluspraktijken met interventies binnen de vier thema’s gezond, zelf, juiste zorg en kostenbewust (samen Triple Aim).
 • CZ: Cenz publicatie PlusPunt (06-02-2015)

  Iedereen is het erover eens dat je zorg dichtbij huis moet organiseren en dat goed samenwerken belangrijk is. Niet alleen voor de patiënt, maar ook om de stijgende zorgkosten te drukken. Toch is het vaak lastig om te veranderen. Wanneer zorgverleners elkaar beter leren kennen en begrijpen, wordt dat gemakkelijker. In de Limburgse Parkstad-regio wordt dat al in de praktijk gebracht. Mensen met lichte hartklachten kunnen sinds kort terecht in een nieuw medisch centrum waar huisartsen en specialisten nauw samenwerken: PlusPunt in Heerlen.

 • Eerstelijns PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen  (22-12-2014)
  In Heerlen is onlangs het PlusPunt Medisch Centrum (MC) gestart onder regie van de huisarts, waar patiënten terechtkunnen voor cardiologisch onderzoek. Heel patiëntvriendelijk en door de intensieve samenwerking met specialisten krijgen huisartsen meer kennis. Vanaf het nieuwe jaar kunnen patiënten er ook terecht voor andere specialismen.
 • Unieke Samenwerking (27-11-2014)
  Esther van Engelshoven spreekt in deze opname over een unieke samenwerking in de eerste en tweedelijns diagnostiek teneinde met deze laagdrempelige doelmatige innonatie de patienten in oostelijk Zuid-Limburg zo lang mogelijk gezond te houden.
 • Gesloten netwerk rondom patiënt en huisarts (25-11-2014)
  In de proeftuin ‘Mijn Zorg’ onderzoeken zorgverzekeraar CZ, Atrium MC, Huis voor de Zorg en HuisartsenOZL de mogelijkheden om een langdurige verbintenis met elkaar aan te gaan. We zoeken de verbinding tussen al die partijen om samen betere en efficiëntere zorg te leveren.”
 • Introductie van anderhalve lijnszorg (25-11-2014)
  De eerste- en tweedelijnszorg bewegen steeds meer naar elkaar toe, al zijn de bewegingen langzaam. Voorlopers zijn de regio’s Zuid-Limburg en Amsterdam.
 • Huisartsen doen er schepje bovenop (18-11-2014)

  De proeftuin ‘Mijn zorg’ is een pilot gestart waarin veertien huisartspraktijken rond een aantal concrete onderwerpen anders gaan werken. “Dat wil zeggen: ze doen er een schepje bovenop. Met deze koploperspraktijken willen we bijdragen aan een beweging die zich richt op het leveren van patiëntvriendelijke, zinnige en zuinige zorg”, verklaart Yvonne Guldemond, medisch directeur van HuisartsenOZL.

 • Huisartsen en Atrium werken samen (08-10-2014)
  In Nederland wordt op verschillende plaatsen nagedacht over het anders en slimmer organiseren van zorg. Doelstelling is om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verhogen én om te voorkomen dat de kosten voor de zorg verder stijgen. HuisartsenOZL en Atrium MC hebben met steun van het Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ een nieuw zorgconcept ontwikkeld: het PlusPunt Medisch Centrum. Op maandag 6 oktober is het centrum, gelegen aan de Putgraaf in Heerlen, open gegaan.
 • PlusPunt geopend (06-10-2014)
  SUBSTITUTIE – Vandaag opent PlusPunt Medisch Centrum de deuren. Het is een project van de proeftuin ‘Mijn zorg’, waar eerstelijns pluszorg wordt georganiseerd voor tweedelijns specialismen cardiologie, KNO, dermatologie, (kleine) chirurgie en interne geneeskunde. In eerste instantie wordt gestart met cardiologie, waarna bij succes de overige specialismen zullen volgen.
 • Anderhalvelijnszorg in de praktijk (16-01-2014)
  Esther van Engelshoven en Yvonne Guldemond over anderhalvelijnszorg in Parkstad: “Het begint bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plaats”
 • Proeftuin "Mijn Zorg" in OZL (26-11-2013)
  De HOZL, CZ en Huis voor de Zorg namen gezamenlijk het initiatief en vormden vervolgens een coalitie met het Atrium Ziekenhuis.
 • Huisartsen in oude vroedvrouwenschool (07-03-2013)
  De al jaren leegstaande oude vroedvrouwenschool in Kerkrade krijgt, mogelijk al deze zomer, en nieuwe bestemming. Er komt een "eerstelijnsplus-centrum"met twintig bedden, waar huisartsen mensen met laagcomplexe zorg opvangen die "te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht om thuis te blijven".http://www.huisartsen-ozl.nl/public/ozl/media/file/LD_Huisartsen%20in%20de%20oude%20school%20vroedvrouwen_130313.pdf
 • Het initiatief "Mijn Zorg" (23-01-2013)
  In het initiatief ‘Mijn zorg’ willen CZ, Atrium MC en Huisartsen OZL de mogelijkheden onderzoeken om een langdurige verbintenis met elkaar aan te gaan.
 • Conferentie Duurzame Zorg (21-11-2012)
  Op 20 november 2012 organiseerden de Limburgse huisartsenorganisaties de conferentie: 'Duurzame Zorg, populatiebekostiging door regionale samenwerking in Kasteel Vaeshartelt in Vaals. De deelnemers aan de conferentie werden hier geinformeerd over deze regionale toekomstplannen.