Neem contact op met
HuisartsenOZL
Kwaliteit en Innovatie
Marijn Clement-Verburg
T. 045 - 747 00 43
m.verburg@hozl.nl

Algemeen

Zowel de overheid als diverse instanties waaronder de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars houden toezicht op de kwaliteit van zorg die in Nederland wordt geleverd.
Ook HuisartsenOZL dient aan deze kaders en regels te voldoen en wordt hierop periodiek getoetst.

HuisartsenOZL werkt via vier werkmaatschappijen aan een constant verbeterproces van de eerstelijnszorg in de regio. Alles hierbij draait om de patiënt die recht heeft op de best mogelijke zorg, dicht bij huis. Het promoten van kwaliteit gebeurt onder andere door het volgen van landelijke richtlijnen voor zorg en het laten certificeren van de verleende zorg. Hierbij wordt getoetst aan erkende  standaarden als ISO en HKZ. Zowel de huisartsenpraktijken, de huisartsenpost en de chronische zorg programma’s worden extern beoordeeld op de geleverde kwaliteit.