Neem contact op met
Huisartsen OZL
Beleidsmedewerker
Janneke Jansen
T. 045 - 747 00 43
jma.jansen@hozl.nl

HaZo24 certificering Huisartsenpost

Huisartsenpost OZL wil een organisatie zijn die voor haar patiënten op het gewenste moment met de juiste mensen en middelen, de taken die van haar gevraagd worden, doeltreffend en doelmatig uitvoert.

Door een continue verbetering en door permanente ontwikkeling van de medewerkers en de processen wil de huisartsenpost de hulpverlener relatie met patiënten optimaliseren. De organisatie hanteert hiertoe een kwaliteitsmanagementsysteem waarvan de effectiviteit zich richt op leiderschap, informatie en analyse, kwaliteitsplanning en evaluatie, kwaliteitsborging, kwaliteitsresultaten met uiteindelijk een tevreden klant. Kwaliteit wordt nagestreefd voor de volledige breedte van de organisatie, in primaire en secundaire processen.
 
Planning, uitvoering, meting en verbetering is gericht op personeelszaken en Arbo zaken, op veiligheid van klanten en medewerkers, op financiële zaken en materiële zaken en processen.

Huisartsenpost OZL is sinds 2006 in het bezit van ISO, later HKZ en nu Hazo24 certificering, dit betekent dat de organisatie regelmatig wordt bezocht door certificeerder Lloyds, die onafhankelijk toeziet op naleving van de kwaliteitseisen conform de landelijk erkende normering.