Ervaringen huisartsenpraktijk

Uw huisarts/ assistente heeft u voor deze patiënttevredenheidsenquête uitgenodigd na afloop van uw consult/bezoek.

Klik op deze link om het onderzoek te starten; gebruik hiervoor de inlogcode die u heeft ontvangen van uw huisarts.

Uw ervaringen helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Dit kost u ongeveer 10 minuten. De door u ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Let wel op dat de opmerkingen die u geeft bij de open vragen letterlijk worden doorgegeven aan de huisartspraktijk. Wanneer u anoniem wilt blijven, kijk dan uit met het noemen van namen.

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. De praktijk en uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Anonimiteit is hiermee gegarandeerd.
 
De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw behandeling of verzekering.
 
Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u zich wenden tot één van de assistentes van de praktijk of tot Angeline Arts, kwaliteitsmedewerker HuisartsenOZL, via a.arts@hozl.nl of telnr. 045 747 00 43).
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!