DBC kosten en vergoedingen

HuisartsenOZL zorgt ervoor, samen met de huisartsen en andere hulpverleners in de regio, dat iedereen die te maken krijgt met een chronische ziekte als diabetes, COPD of hart- en vaatziekten de behandeling krijgt die hij of zij nodig heeft. Zo dicht mogelijk bij huis. Als u deze behandeling van uw huisarts en/of praktijkondersteuner ontvangt, dan is het meestal zo dat u opgenomen bent in de ketenzorg (diabetes, astma, COPD, hart- vaatziekten). Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of dat het geval is.

Er zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars welke zorg er geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. Huisartsen OZL declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt. Kortom: iedereen krijgt goede zorg die bij hem of haar past. Niet teveel en niet te weinig. Zo blijft ook de chronische zorg voor iedereen toegankelijk.

Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor HuisartsenOZL ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent in een ketenzorgprogramma voor een of meerdere chronische aandoeningen. Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u daarvoor terecht bij uw eigen huisarts.


Diabetes Mellitus

 • De kosten voor uw diabetescontrole door uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten van een bezoek aan de diëtist (mits aangesloten bij HuisartsenOZL) worden, binnen vastgestelde kaders, geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek worden verrekend met uw eigen risico.
 • De kosten van het oogonderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • Voetzorg: tijdens de jaarlijkse controle wordt op basis van uw zorgprofiel vastgesteld of verwijzing naar de podotherapeut noodzakelijk is. Het doel van de behandeling is om te zorgen dat het risico van uw voeten wordt verlaagd en dus het zorgprofiel verlaagd kan worden. Bij zorgprofiel 2 of hoger wordt door de podotherapeut voor iedereen individueel vastgesteld welke medisch noodzakelijke voetzorg nodig is. Dit schrijft de podotherapeut op in uw voetzorg behandelplan. De medisch noodzakelijke voetzorg wordt volledig vergoed en niet verrekend met het eigen risico. Er mogen dus geen kosten in rekening worden gebracht door uw podotherapeut of pedicure voor medisch noodzakelijke voetzorg. Uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming mag de pedicure u eventueel wel een bijdrage vragen voor cosmetische voetzorg (bijvoorbeeld nagels knippen of nagels lakken). Betaal dus nooit iets bij voordat u duidelijk weet waarvoor het is en laat dit duidelijk op een factuur vermelden door de pedicure.

COPD

 • De kosten voor controlebezoeken bij uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten voor longfunctieonderzoek binnen de ketenzorg worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten van een bezoek aan de diëtist (mits aangesloten bij HuisartsenOZL) worden, binnen vastgestelde kaders, geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek worden wel verrekend met uw eigen risico. Deze kosten variëren per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van welke onderzoeken worden uitgevoerd.

CVRM

 • De kosten voor controlebezoeken bij uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico. Dit geldt ook voor het advies dat de huisarts zo nodig inwint bij de specialist.
 • De kosten van een bezoek aan de diëtist (mits aangesloten bij HuisartsenOZL) worden, binnen vastgestelde kaders, geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten voor het maken van het ECG worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
 • De kosten voor eventueel laboratoriumonderzoek worden wel verrekend met uw eigen risico. Deze kosten variëren per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van welke onderzoeken worden uitgevoerd.