Samenstelling & contact

De leden van de cliëntenraad, maximaal 9 in getal, wonen verspreid over Parkstad en Heuvelland, het werkgebied van de Huisartsenpost OZL. 

  • Dhr. Frans Kamps, voorzitter
  • Dhr. Koos Munnecom, secretaris
  • Dhr. Frans van de Ven, penningmeester
  • Dhr. Jack Dingelstad, lid
  • Dhr. Kees van Hoorn, lid
  • Mw. Kitty Dobbelstein-Gorissen, lid
  • Mw. Thea Pluijmaekers-Scheffer, lid

Correspondentieadres:

Cliëntenraad Huisartsenpost OZL

Antwoordnummer 4042

6400 VC HEERLEN

 

E-mailadres: clientenraad@hozl.nl