Neem contact op met
Huisartsen OZL
Beleidsmedewerker
Janneke Jansen
T. 045 - 747 00 43
jma.jansen@hozl.nl

Chronische zorgprogramma’s

De kwaliteit van de zorg geleverd via HuisartsenOZL binnen de chronische zorgprogramma’s diabetes mellitus, COPD en cardiovasculair risicomanagement wordt periodiek door de zorgverzekeraars getoetst. Dit vindt plaats middels registratie van diverse proces- en uitkomstindicatoren en jaarlijkse evaluatie gesprekken.
 
HuisartsenOZL toetst daarnaast de kwaliteit van de geleverde zorg in de huisartsenpraktijken middels jaarlijkse visitaties van de deelnemende huisartsenpraktijken. Hierbij wordt zowel gekeken naar de geleverde medische zorg als ook de organisatie omtrent de chronische zorgprogramma’s.