Niet tevreden?

We doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Vindt u echter dat u niet juist behandeld bent? Laat het ons weten.

U kunt u het volgende doen:

1.
 
   Bespreek uw klacht direct met de huisarts of medewerker van de huisartsenpost.
     
2.

 
  Dien een schriftelijke klacht in bij de huisartsenpost
Samen met u zullen wij dan naar een oplossing zoeken.
Huisartsenpost OZL BV
Postbus 2524
6401 DA HEERLEN

of klachten@huisartsenpost-ozl.nl
     
3.


 
  Schrijf naar de externe klachtencommissie.
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN