Zuid-Limburgse zorggroep helpt huisarts bij innovatie (19-11-2015)

Zorgverzekeraars hebben financiële ruimte voor innovatieve projecten van huisartsen. Maar krijg die financiering als individuele huisarts maar eens los. In oostelijk Zuid-Limburg lukt dat wel, met ondersteuning van de zorggroep.

Bijna elke huisarts in Nederland is aangesloten bij een zorggroep die de organisatie van de ketenzorg voor chronisch zieken coördineert. Dat doet HuisartsenOZL, een grote zorggroep van 132 praktijken in oostelijk Zuid-Limburg, ook. Maar HuisartsenOZL doet meer, veel meer. Zo is er het Eerstelijns Bussiness Center waar aangesloten huisartsen ondersteuning op het gebied van financiën of personeelsmanagement kunnen inkopen. Een andere poot is het diagnostisch behandelcentrum dat voor alle patiënten centraal de verwijzing naar de tweede lijn en laboratorium onderzoek regelt. Sinds dit jaar is er PlusPunt Medisch Centrum, een anderhalvelijns centrum in Heerlen in samenwerking met het Zuyderland Ziekenhuis.

In 2016 start weer een nieuw initiatief: de pluspraktijk OZL. Dit is een praktijk die met hulp van de zorggroep, en financiering door de in de regio preferente verzekeraar CZ, innovatieprojecten gaat oppakken. Het doel is echt een flinke slag te maken in het halen van de triple aim-doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Sleutelwoorden zijn preventie, zelfregie en kostenbewustzijn.

Yvonne Guldemond en Esther van Engelshoven:
“Er moet een nieuwe mindset ontstaan en dat zal tijd kosten, maar het is de enige manier om echt wat te veranderen”.


Klik hier voor het volledige artikel.

(Bron: MedischOndernemen #05, Maaike Heijltjes)