Pluspraktijken brengen Triple Aim dichterbij (07-07-2015)

De VWS-proeftuin Mijn Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Oostelijk Zuid-Limburg om een integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de Triple Aim: betere gezondheid, hogere kwaliteit van zorg, betaalbare zorg. In oktober starten vijf tot acht Pluspraktijken met interventies binnen de vier thema’s gezond, zelf, juiste zorg en kostenbewust (samen Triple Aim).

De huisartsen in Oostelijk Zuid- Limburg discussieerden al in 2012 over de vraag hoe zij hun zorg konden verbeteren. ‘De huisartsen waren bereid kritisch naar zichzelf te kijken’, zegt beleidsmedewerker Huisartsen Oostelijk Zuid- Limburg (HOZL) en projectleider Pluspraktijken Marijn Verburg. ‘De huisartsen hebben de basis gelegd in dit project voor de wijze waarop goede huisartsenzorg vormgegeven wordt die passend is binnen onze regio. De zorggroep HOZL faciliteert, monitort, evalueert en bespreekt de resultaten met de Pluspraktijken. Door de jarenlange ervaring met ketenzorg en kennis die we als zorggroep hebben opgedaan met de specifi eke kenmerken van eerstelijnszorg in onze regio, vonden we het tijd om een stap verder te zetten.

Klik hier voor het volledig artikel

Bron: De Eerstelijns 07-07-2015