Gesloten netwerk rondom patiënt en huisarts (25-11-2014)

In de proeftuin ‘Mijn Zorg’ onderzoeken zorgverzekeraar CZ, Atrium MC, Huis voor de Zorg en HuisartsenOZL de mogelijkheden om een langdurige verbintenis met elkaar aan te gaan. We zoeken de verbinding tussen al die partijen om samen betere en efficiëntere zorg te leveren.”

Wat was de gedachte achter de opzet van Mijn Zorg?

Esther van Engelshoven, algemeen directeur van HuisartsenOZL: “We hebben vanuit het perspectief van de huisartsen nagedacht over de vraag hoe de wijkgerichte zorg ondanks grote bezuinigingen, toch op niveau blijft. Een niveau waarbij patiënten krijgen wat ze nodig hebben. We hebben daarvoor een model opgezet waarbij de huisartspraktijken, PlusPunt Medisch Centrum en de tweedelijns zorg betrokken zijn. Er moet er een netwerk samen met de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkeld worden, zeker met alle aankomende transities.”

Hoe ziet het model er in de praktijk uit?
Yvonne Guldemond, medisch directeur van HuisartsenOZL en huisarts te Ubachsberg: “In samenwerking met 15 huisartsenpraktijken, PlusPunt en de tweedelijnszorg willen we zoveel mogelijk de zorg organiseren in de wijk. Met andere woorden: zorg die in de wijk geleverd kan worden -met de huisarts als regisseur, poortwachter en en chronische ziekten. Samen met de huisarts vormen ze een team, met korte lijnen naar de anderhalve en tweedelijns zorg, de gemeente als uitvoerder van de WMO en de aanbieders van verpleging en verzorging in de regio. De huisarts positioneren we in een kernteam, samen met de WMO-consulente en de wijkverpleegkundige. Zij vormen de schakel in de verbinding tussen medische en sociaal-maatschappelijk domein. De specialistische tweedelijns zorg wordt in de eerstelijn ingehuurd, zodat de laag complexe zorg in de eerstelijn geleverd kan worden.”

Klik hier voor het volledige interview.

(Bron: Volkskrant 25-11-2014)