Huisartsen en Atrium werken samen (08-10-2014)

In Nederland wordt op verschillende plaatsen nagedacht over het anders en slimmer organiseren van zorg. Doelstelling is om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verhogen én om te voorkomen dat de kosten voor de zorg verder stijgen. HuisartsenOZL en Atrium MC hebben met steun van het Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ een nieuw zorgconcept ontwikkeld: het PlusPunt Medisch Centrum. Op maandag 6 oktober is het centrum, gelegen aan de Putgraaf in Heerlen, open gegaan.

PlusPunt MC is een nieuw zorginitiatief waarin huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw met elkaar gaan samenwerken om patiënten met specifieke klachten van hart- en vaatziekten snel en doelgericht te helpen. Dit is patiëntvriendelijk en het voorkomt onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis. In het PlusPunt MC kunnen op verzoek van de huisarts onderzoeken worden uitgevoerd, die nu alleen in het ziekenhuis plaatsvinden, zoals een fietstest of hartecho. Al deze onderzoeken vinden binnen één dagdeel plaats waarna aansluitend de patiënt een gesprek met een cardioloog heeft over de uitslag van deze onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken plus het advies van de cardioloog worden binnen één werkdag teruggestuurd naar de huisarts, die daarna samen met de patiënt de verdere behandeling bepaalt.
  
Afhankelijk van de uitslag van de diagnose kijkt de huisarts of verdere behandeling door hemzelf of door de specialist in het ziekenhuis noodzakelijk is. Voor alle duidelijkheid: PlusPunt MC is niet bedoeld voor spoedeisende hartklachten of patiënten met hoog-complexe hartklachten. Zij worden zoals altijd door de huisarts rechtstreeks naar het ziekenhuis verwezen.

“PlusPunt Medisch Centrum voorziet in een duidelijke behoefte van zowel patiënten als huisartsen”, zegt Yvonne Guldemond, medisch directeur van HuisartsenOZL. “In onze regio zien we steeds meer mensen die lijden aan hart- en vaatziekten of zich zorgen hierover maken omdat deze aandoening veel in hun familie voorkomt. Gelukkig heeft niet iedereen die zich zorgen maakt daadwerkelijk hartklachten. Maar dat moet wel snel en heel goed uitgezocht worden. Door de korte lijnen en snelle communicatie met het PlusPunt MC weten zowel huisarts als patiënt snel waar ze aan toe zijn en welke behandeling er eventueel nodig is.”

Algemeen directeur van HuisartsenOZL Esther van Engelshoven voegt toe: “Dit centrum onderscheidt zich van andere behandelcentra omdat PlusPunt Medisch Centrum zich volledig richt op snelle en doeltreffende zorg voor de patiënt gesteund door een intensieve samenwerking met de medisch specialist zonder dat de patiënten naar het ziekenhuis moeten.”
 
Indien een patiënt in het verleden bij de cardioloog van Atrium in behandeling is geweest, is deze informatie beschikbaar in PlusPunt. Zorg snel, veilig en dichtbij. Omgekeerd: als in PlusPunt wordt vastgesteld dat de patiënt alsnog naar het ziekenhuis moet, dan wordt dit aan de huisarts voorgesteld die dit met de patiënt bespreekt. Atrium MC beschikt dan over de gegevens van PlusPunt. Zorg anno nu. 
 Atrium MC is lovend over het initiatief en de goede samenwerking. Het is namelijk geen buitenpoli van het ziekenhuis, maar een versterking van de eerste lijns zorg.

PlusPunt Medisch Centrum is een onderdeel van de door VWS erkende proeftuin ‘Mijn Zorg’. De initiatiefnemers van deze proeftuin zijn Atrium MC, HuisartsenOZL, Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ. Vanuit het initiatief ‘Mijn Zorg’ worden de komende drie jaar een aantal vernieuwende ontwikkelingen ingezet om de zorg beter te ondersteunen. Uitgangspunten hierbij zijn de kwaliteit van zorg te verbeteren door deze dichter bij de patiënt te organiseren en een nog betere samenwerking tussen professionals te stimuleren zonder dat de kosten voor deze zorg verder toenemen. Door de Universiteit Maastricht zal worden onderzocht of PlusPunt MC bijdraagt aan de doelen van ‘Mijn Zorg’.  Zowel het onderzoek als het initiatief ‘Mijn Zorg’ wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Meer informatie over de proeftuin is te vinden op http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/proeftuinen-populatiemanagement-mijn-zorg-parkstad.html