Het initiatief "Mijn Zorg" (23-01-2013)

In het initiatief ‘Mijn zorg’ willen CZ, Atrium MC en Huisartsen OZL de mogelijkheden onderzoeken om een langdurige verbintenis met elkaar aan te gaan.

Het doel hiervan is samen met Huis voor de Zorg, met netwerkorganisaties en met andere relevante stakeholders een toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid Limburg beperkt.

Klik hier voor de beschrijving doelstellingen en randvoorwaarden "Mijn Zorg" oostelijk Zuid Limburg.