Proeftuin "Mijn Zorg" in OZL (26-11-2013)

De HOZL, CZ en Huis voor de Zorg namen gezamenlijk het initiatief en vormden vervolgens een coalitie met het Atrium Ziekenhuis.

Daarna volgende convenanten met de V&V sector, de gemeenten en de GGD om in Oostelijk Zuid Limburg de gemiddeld laag opgeleide en relatief omgezonde bevolking van kwalitatief goede zorg tegen geringere kosten te voorzien.

Lees verder..