Regionale PlusPraktijken voorop in landelijk streven naar juiste zorg op juiste plek (06-12-2018)

De juiste zorg op de juiste plek, dat is de kern van de nieuwe hoofdlijnenakkoorden in de zorg. De vijftien PlusPraktijken van samenwerkingsverband Mijn Zorg in Oostelijk Zuid-Limburg lopen voorop in de landelijke ontwikkeling om zorg meer binnen een goed georganiseerde eerste lijn te bieden. Wiro Gruisen, manager regioregie CZ: “De ontwikkeling van PlusPraktijken is niet zomaar een project. PlusPraktijken zijn een belangrijk onderdeel van een systeeminnovatie voor betere gezondheid, betere zorg én kostenbesparing op regionaal niveau.”

Hoe lang houden we ons dure zorgsysteem nog overeind? Dat is de vraag die politiek, bestuurders en zorgprofessionals in de greep houdt. In de landelijke hoofdlijnenakkoorden staat de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek centraal.

Lees het volledige artikel hier:

(Bron: De Eerstelijns - december 2018)