Anderhalvelijnszorg heeft potentie kosten te besparen (03-04-2018)

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg die zich richt op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat patiënten tevredener zijn over de kwaliteit van zorg, en dat er géén verslechtering van hun gezondheid optreedt. Ongeveer driekwart van de patiënten wordt na een consult bij de specialist in de anderhalvelijnszorg terugverwezen naar de huisarts.

Lees het volledige artikel hier.

(Bron: ZorgenZ)