Symposium over proeftuinen Anderhalvelijnszorg in Zuid-Limburg op woensdag 28 maart (29-03-2018)

Zuid-Limburg is een belangrijke innovatieregio voor nieuwe zorgvormen: in drie proeftuinen is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. Anderhalvelijnszorg is gericht op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerstelijns huisartsenzorg naar de tweedelijns specialistische ziekenhuiszorg. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Op woensdag 28 maart werden de resultaten gepresenteerd tijdens het symposium: Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg. Drie proeftuinen in Zuid-Limburg De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2013 negen regio’s benoemd tot proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’, waarvan twee in Zuid-Limburg: Blauwe Zorg (regio Maastricht-Heuvelland) en MijnZorg (regio Oostelijke Mijnstreek). Een derde proeftuin, Anders Beter (regio Westelijke Mijnstreek), is daar later aan toegevoegd. In deze proeftuinen vinden verschillende anderhalvelijnsinitiatieven plaats waarbij onder andere de specialist uit het ziekenhuis zijn patiënten ziet in een eerstelijnssetting. Streven is dat de zorg laagdrempelig is maar ook dat er ‘gepaste zorg’ wordt geboden: op de juiste plaats, voor en door de juiste persoon en voor de juiste prijs.

Lees het volledige artikel hier.

(Bron: Mijnzorg-OZL)