"Zuid-Limburgse huisartsen en specialisten schrijven met één pen voor" (18-09-2017)

Om zo doelmatig en goedkoop mogelijk medicatie voor te schrijven zonder in te boeten op kwaliteit, werken huisartsen, specialisten en apothekers in de Zuid-Limburgse Mijnstreek sinds begin 2017 met één regionaal formularium. Dit MIJNstreek formularium is opgezet binnen de proeftuinen Anders Beter en MijnZorg, met als doel het realiseren van betere en betaalbare zorg.

Lees hier het volledige artikel.

(Bron: DeEerstelijns september 2017)