"Vraagtekens durven zetten bij je eigen werkwijze" (07-12-2016)

Betere kwaliteit van zorg, verbetering van de algemene gezondheid binnen een specifieke populatie en kostenbesparing. Om de kerndoelen van gezondheidsconcept Triple Aim te realiseren, startten begin 2016 tien PlusPraktijken binnen de proeftuin Mijn Zorg Oostelijk ZuidLimburg. Hoe anders werken deze PlusPraktijken eigenlijk? En wat zijn de resultaten tot nu toe?
 
Klik hier voor het volledige artikel
 
(Bron: De Eerstelijns december 2016)